Đối tác toàn cầu của Webcash Việt Nam

Samsung SDSV

Dịch vụ
RPA, CLOUD
Mô tả dịch vụ
RPA:
Brity RPA là dịch vụ RPA dựa trên AI, sử dụng Robot SW để thực hiện thay thế con người các tác vụ đơn giản có tính lặp đi lặp lại, giúp tối ưu công sức và tăng năng suất cho doanh nghiệp.
CLOUD:
Cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây với độ bảo mật cao, hiệu năng mạnh mẽ giúp tối ưu hóa khối lượng công việc của doanh nghiệp.
Trang chủ
https://www.samsungsds.com/vn/story/index.html
Hỏi đáp về sản phẩm
Webcash Vietnam
(+84) 028 7300 1660
info@webcashvietnam.com

Ngân hàng Shinhan

Dịch vụ
WABOOKS with Shinhan bank, WeBill365 with Shinhan bank
Mô tả dịch vụ
WABOOKS with Shinhan bank:
Giải pháp kế toán giúp dễ dàng truy vấn tài khoản tổng hợp, chuyển lương số lượng lớn, phát hành và quản lý Hóa đơn điện tử thông qua tài khoản ngân hàng Shinhan.
WeBill365 with Shinhan bank:
Giải pháp giúp đơn giản hóa công việc yêu cầu thanh toán, thu ngân bằng cách tạo số lượng lớn tài khoản ảo thông qua tài khoản ngân hàng Shinhan.
Trang chủ
https://online.shinhan.com.vn/global.shinhan
Hỏi đáp về sản phẩm
Webcash Vietnam
(+84) 028 7300 1660
info@webcashvietnam.com

Miracom INC

Dịch vụ
MES, WMS
Mô tả dịch vụ
MES:
Cung cấp dịch vụ tổng thể phù hợp với môi trường sản xuất của khách hàng, từ tư vấn đến cung cấp giải pháp,
xây dựng và vận hành hệ thống.
WMS:
Liên kết WMS và ERP tạo nên hệ thống quản lý tích hợp với tính năng nổi bật giúp quản lý tuổi thọ và dự đoán bảo trì thiết bị thông qua việc thiết lập mới các chức năng quản lý bảo trì hạng mục thiết bị cần tu sửa và chu kỳ bảo trì theo từng thiết bị phù hợp với đặc tính ngành công nghiệp.
Trang chủ
https://www.miracom-inc.com/main.do
Hỏi đáp về sản phẩm
Webcash Vietnam
(+84) 028 7300 1660
info@webcashvietnam.com