Quá trình hình thành và phát triển của Webcash Việt Nam

2023

Tên công ty đổi thành Webcash Việt Nam

Ra mắt sản phẩm WeTax

2022

Ra mắt Công cụ cộng tác làm việc Morningmate

Ra mắt sản phẩm B2B Fintech WABOOKS Việt nam

Ký kết hợp đồng đầu tư với Webcash Global (tại Hàn Quốc)

2021
Đạt 150 chuyển giao ERP cho Doanh nghiệp, doanh thu tích lũy là 16,5 triệu đô
2018
Đạt doanh thu 1,3 triệu đô, tăng trưởng 15% so với năm trước
2010
Đạt 100 chuyển giao ERP cho Doanh nghiệp
2008
Ra mắt sản phẩm Genusuite Solution ERP dành cho Doanh nghiệp
2003
Thành lập Công ty Vina Genuwin