Tên Công ty
Webcash Vietnam
Tổng Giám Đốc
Wang Moon Chan
Ngày thành lập
19/08/2003
Lĩnh vực
B2B Fintech Solution, B2B SaaS Platform, ERP
Sản phẩm chính
WABOOKS, WeBill365, WeMBA, WeTax, e-Branch VINA, Morningmate, ERP, WMS, MES, HR
Địa chỉ
B.0022 - B.0023, toà Sarica B, khu đô thị Sala, Số 6, Đường D9, Phường An Lợi Đông (Q.2, Cũ), TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website