Cập nhật xu hướng HR
mới nhất

Tăng độ hài lòng
của Nhân viên

Công việc HR trở nên
đơn giản hơn

Phản ánh đặc thù
từng ngành nghề

Dễ dàng sử dụng

Dễ dàng xem tất cả
báo cáo HR trong tầm mắt

Chức năng chính

Cung cấp Dịch vụ HR dành cho tất cả Nhân viên từ quản lý chấm công đến chế độ phúc lợi.

Quản lý Nhân sự

Quản lý Lương

Quản lý Phúc lợi

Quản lý KPI

Thông tin tiêu chuẩn

Quản lý Công việc

Nhân viên có thể sử dụng

Dịch vụ chấm công bất cứ nơi đâu chỉ với một chiếc điện thoại thông minh.Người đang làm việc ở nơi không có PC, chỉ cần mang theo một chiếc điện thoại thông minh là có thể sử dụng tất cả các Dịch vụ HR đang
sử dụng hiện tại.