Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC kể từ tháng 11/2021.

Giúp tiết kiệm 80% thời gian so với xử lý hóa đơn thủ công

Kế toán xử lý hóa đơn thủ công

  • Mỏi mắt tra cứu và kiểm tra thông tin hóa đơn
  • Kiệt sức vì nhập hóa đơn thủ công
  • Bất tiện trong việc lưu trữ hóa đơn và dễ thất lạc

Xử lý tự động với Webcash Vietnam e-Invoice

  • Tiết kiệm 80% thời gian kiểm tra, nhập liệu hóa đơn
  • Không còn nỗi lo về rủi ro bị phạt hành chính liên quan hóa đơn
  • Quản lý, lưu trữ hóa đơn khoa học và hiệu quả

Tự động hóa 90% công việc xử lý hóa đơn

Tự động tra cứu,
tải hóa đơn

Tự động tra cứu và tải hóa đơn từ email được nhà cung cấp gửi đến
và phân tích; tự động nhận diện và đọc hóa đơn từ ảnh chụp, tập tin
có chứa hóa đơn.

Tự động phân tích,
kiểm tra hóa đơn

Tự động phân tích và kiểm tra thông tin hóa đơn, trạng thái hoạt động của người bán – đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ của hóa đơn.

Tự động đồng bộ
với phần mềm kế toán

Tự động đồng bộ với phần mềm kế toán giúp kế toán tiết kiệm thời gian nhập dữ liệu thủ công mỗi khi
phát sinh hóa đơn.

Tự động lưu trữ,
quản lý hóa đơn tập trung

Toàn bộ hóa đơn được lưu trữ tập trung trên cùng một địa chỉ duy nhất giúp kế toán dễ dàng tìm kiếm,
quản lý hóa đơn.

Ưu điểm của Webcash Vietnam e-Invoice

Nâng cao hiệu suất làm việc

Webcash Vietnam e-Invoice tự động hóa 90%
công việc phân tích, tra cứu, kiểm tra hóa đơn;
tự động đồng bộ với phần mềm kế toán giúp
kế toán tiết kiệm 80% thời gian, công sức.

Giảm thiểu sai sót, thất lạc hóa đơn

Webcash Vietnam e-Invoice quản lý tập trung
tất cả hóa đơn đầu vào giúp kế toán dễ dàng
kiểm tra, đối chiếu, tránh thất lạc cũng như
sai sót trong quá trình nhập liệu thủ công.

Giảm thiểu tối đa rủi ro về thuế

Cảnh báo ngay tức thì với hóa đơn bất thường,
không đảm bảo tính hợp lệ và hợp pháp
giúp giảm rủi ro hóa đơn bị loại bỏ khi
quyết toán thuế.